http://www.olga-gotseva-bg.com/2013/08/blog-post.html Ексклузивна продукция на Coral Club International - Микрохидрин | Здраве и Дълголетие с Coral Club International

Ексклузивна продукция на Coral Club International - Микрохидрин


H-500 microhydrin microhydrin plus

Микрохидринът / най-новия продукт с название “Н-500” / – “малката вода в капсула”. Това е уникален препарат, за който неговият създател доктор Патрик Фланаган през 1994 година е представен за Нобелова награда. Това е най-силният антиоксидант от всички известни в настоящия момент. При това е натурален и не само абсолютно безвреден, но и много полезен.

Има няколко места на земята с така наречената “аномална вода”, в които са отбелязани особено висок процент дълголетници; едно от тях се намира в местността Хунза в планината Каракорум /Северен Пакистан/, друго във Вилкабам-бии /Еквадор/. 

Бащата на съвременната хидродинамика, румънският естествоизпитател доктор Коанда повече от 60 години загубил в опити да създаде в лабораторни условия водата Хунза. Всички свои разработки той предал на Патрик Фланаган, на когото му били необходими повече от 30 години за нови експерименти, за да разшифрова а след това и да пресъздаде структурата на тази вода. Той успял да определи, че микроелементите влизат в състава на тази вода във вид на свръхмалки колоидни частици, разглеждането на които ставало само с мощен микроскоп. Освен това той открил, че водата Хунза съдържа много отрицателно заредени йони на водорода, които представляват най-мощните донори на електрони за неутрализацията на свободните радикали. Такива йони на водорода обикновено се намират в течните среди на здравите живи системи.

Микрохидринът се състои от свръхмалки частици на силициевия двуокис. За да се разбере, колко са малки тези частици си представете червеното кръвно телце – еритроцит. Така на нейната повърхност може да се разположат спокойно 2000 такива частици. На всяка от тези частици се удава да “посади” атом от водорода с допълнителен свободен електрон. Въпреки, чет че водородът е най-малкият елемент в таблицата на Менделеев, количеството на отрицателните заряди на единица обем е огромно. Ако в чаша вода се разтвори капсула микрохидрин, то водата ще придобие отрицателен заряд равен на минус 700 мВ, аналогичен на заряда на водата Хунза. 


Една малка капсула Микрохидрин, само 250 мг, е способна да преработи 10 литра вода – даже от обикновена водопроводна да я превърне в ЧИСТА, ЖИВА, ПОЛЕЗНА.

Приложението на микрохидрина е универсално. Той може да се добавя в питейната вода или да се приема направо на капсули. Микрохидринът може да се използва във всякакви ситуации, когато на нашият организъм е нужна помощ. Стандартната дозировка е 1-2 капсули на ден. Обаче, в екстрени ситуации, изискващи огромен енергиен запас в организма, дозата може да се увеличава до 10-12 капсули на ден.

Големите дози в никакъв случай не са допинг и позволяват на спортистите например, да поддържат постоянно ниво на най-високите си лични резултати. Микрохидринът, като и кораловият калций - "Корал-Майн" повишава алкалната валентност на кръвта. В резултат на това се увеличаването на кислорода в кръвта. Човек забелязва повишаване на физическата и умствената работоспособност.

Съвършено уникални резултати са получени при използването на микрохидрина при спортисти-олимпийци.
При първите, хората постигали максимални за себе си резултати, а при вторите те по-леко понасяли свръх натоварвания. При биохимичните изследвания се изяснило, че у приемащите преди състезание микрохидрин млечната киселина не се натрупва в тъканите и бързо се утилизира.

Тук е особено важно да припомним, че микрохидринът разрежда кръвта, което е особено важно за хората на преклонна възраст като профилактика за инсулт, инфаркт, тромбози.

При изследвания на кръвта с тъмнополеви микроскоп особено добре се вижда бързото възстановяване на нормалната структура на клетките на кръвта – само след 30 минути от приемането на микрохидрин.

Микрогидрин Микрогидрин1 Микрогидрин3 Микрогидрин50 коментара :

Публикуване на коментар

Яндекс.Метрика