http://www.olga-gotseva-bg.com/2013/08/blog-post.html Неутроник - ваша защита от електронния смог | Здраве и Дълголетие с Coral Club International

Неутроник - ваша защита от електронния смог


НеутроникУстройството «Неутроник» представлява средство за индивидуална защита от вредното действие на електромагнитните вълни. То е предназначено за персонални компютри, телевизори, радио- и мобилни телефони, микровълнови печки, монитори с LCD или плазмен екран.

Неутроникът представлява специална антена с размери 30x30x0,6 мм. Кристалната решетка на тази антена има свойствата на кристал, който поглъща и преобразува електромагнитните полета. Антената се възбужда от излъчвателя и създава свое поле, което, взаимодействайки с полето на излъчвателя, преобразува спектъра на излъчването във форма, безопасна за човека.
Устройството понижава електромагнитното натоварване върху човешкия организъм до безопасни нива. Няколко часа след поставянето му то свива площта на електромагнитното поле около четири пъти, а разстоянието, на което то се намира от излъчвателя – около два пъти.

НеутроникНеутроник МГ-03 се използва за защита на хората, които си служат с мобилни и радиотелефони, портативни радиостанции и микровълнови печки, от вредното влияние на електромагнитните вълни.
Действието на устройството се състои в това, че то неутрализира тази част от модулирания спектър на техногенните излъчвания, която има висока проникваща способност и влияе неблагоприятно върху човека.
Клиничните изпитвания на устройството Неутроник доказват неговите изключителни защитни свойства – вредното въздействие на излъчвателя върху човешкия организъм намалява от 3 до 5 пъти.
Основното преимущество на това устройство в сравнение с аналогични такива се състои в това, че то работи само при включен прибор и действа само върху електромагнитното поле, създадено от излъчвателя.
Неутроникът се активира от полето на излъчвателя и създава свое поле, посоката на което съответства на разположението на нанесените върху него линии. Взаимодействието на двете полета позволява полето на излъчвателя да се преобразува в такава форма, която е безопасна за човека. При това качеството на сигнала на телефона и качеството на работа на микровълновата печка не се влошават.

НеутроникМоделите МГ-04 и МГ-04М са предназначени за защита на човека от излъчването на екрана на персоналния компютър и телевизора. Модел МГ-04М е предназначен за лаптоп.
Принципът на действие на Неутроник МГ-04 се състои в това, че той неутрализира вредните за човешкия организъм излъчвания, които се генерират от екраните на мониторите и телевизорите. Обикновено електромагнитно поле се създава на разстояние около 50 см от екрана, а вихровото поле може да се регистрира на разстояние до 10 м и дори повече. В основата на структурата на Неутроник МГ-04 (който представлява пасивна антена) са заложени принципите на неутрализиране на електромагнитните полета, т.е. свойствата на кристалните структури да преобразуват и преизлъчват енергията на полето, като при това плътността на това поле намалява.
Устройството Неутроник МГ-04 започва своята работа едновременно с включването на телевизора или монитора на компютъра. Преизлъчващата антена неутрализира статичното електромагнитно поле, генерирано от екрана, без това да влияе върху качеството на картината. При това площта на полето се свива около четири пъти, а разстоянието, на кое-то то се намира от екрана – около два пъти.

Неутроник МГ-03 Неутроник МГ-04 за компютър и телевизор Неутроник МГ-04-М за лаптоп

Код 91744 Неутроник МГ-03 за мобилен телефон.
Код 91745 Неутроник МГ-04 за компютър и телевизор.
Код 91753 Неутроник МГ-04М за лаптоп.


Отзывы клиентов, купивших Нейтроник
 
Ирина: Не экономьте на своём здоровье! В месяц мы пробалтываем по мобилке больше, чем стоимость нейтроника.
Руслан: Установил на мобилке, на микроволновке, на телевизоре. Теперь сплю спокойно. Вот думаю ещё приклеить на компьютеры, хотя понимаю что это нужно было давно уже сделать.

Алексей: После 30-40 минут разговора по мобильнику, ухо и вся сторона находившаяся со стороны телефона слегка начинала печь…. (правда не долго). Установил нейтроник теперь и после часа разговора ничего такого нет.
Игорь: У меня телефон K770i. Недавно узнал, что у этого телефона SAR (уровень электромагнитного облучения) - 1,65!!! Это же не телефон, это - микроволновка!!! Хорошо что есть такая защита как нейтроник.

Георгий: На днях провели эксперимент с помощью Имаго-диагностики, и получили очень интересный результат! При установке нейтроника не только уменьшилось вредное воздействие ЭМИ на гипоталамо-гипофизарную область мозга и на половую систему, но даже показатели улучшились по сравнению с фоновым замером без телефона!
Евгения: я пришла к знакомой, которая обладает паранормальными возможностями (видит ауру и т.д.)… с вопросом "Работает?”
она посмотрела на меня как я беседую без нейтроника, а потом с нейтроником.
ответ был - МНЕ НУЖНА ТАКАЯ ШТУКА!

Марина: раньше у компьютера могла сидеть максимум 1 час, потом правая рука замерзала и глаза очень напрягались, сейчас, как поставила нейтроник этих проблем нет!
Александр: Здравствуйте! По нейтронику у меня прекрасное впечатление сложилось от диагностики по Фоллю, которую проходил лично, снимали это на видео. Я вижу не то, какое поле (его свойства, частоту, поляризацию… можно долго продолжать), а то как мой организм на него реагирует. И как нейтроник это влияние нейтрализует.

Наталья: В областном центре медицинской профилактики я обратилась в кабинет на диагностику по Фоллю. Проверили мои исходные показатели, затем при вызове на мой мобильный без Нейтроника (показатели ухудшились раза в полтора), затем, через пять минут на тот же телефон с наклеенным Нейтроником (показатели практически восстановились до исходных значений). Работники диагностического кабинета после увиденного попросили заснять ещё раз всё это на видео.
Людмила: Пользовалась сотовым телефоном в течение года с нейтроником. Дети подарили новый телефон, покруче. Не было времени купить нейтроник - через 3 дня: появилась головная боль, плохой сон, подскочило давление, заболело ухо. На утро "галопом” в офис - купила нейтроник и через 2 часа - все норме. Сразу купила нейтроник детям, внуку и мужу.

Книга “Неутроникът - вашата защита от електронния смог”

НеутроникI. За електромагнитните излъчвания
Все по-чести станаха научните публикации и дебатите в медиите за вредата от електромагнитите излъчвания и уредите, които са източници на електромагнитни полета. Много хора вече не се съмняват, че телевизорите, компютрите, микровълновите печки, мобилните и радиотелефоните нанасят поражения на нашите тела и влошават здравето ни. Въпреки че все повече от нас са убедени в това, тук ще споменем някои конкретните цифри и факти, които доказват мащабите и сериозността на проблема.

1. Бурната дейност на човечеството видоизменя електромагнитния фон на цялата Слънчева система поради неконтролируемия растеж на излъчвателите в различни честотни диапазони.
• В радиодиапазона Земята изглежда много по-ярка от Слънцето.
• Интензивността на излъчванията в мегахерцовия диапазон (мобилни телефони, радиотелефони, базови централи, микровълнови печки) над САЩ е 10-14 пъти по-висока от тази над Атлантика.
• В градовете с население над 1милион души електромагнитните излъчвания от технически произход превишават 30-70 хиляди пъти естественото излъчване в природата.

2. В сравнение с другите фактори на външната среда електромагнитните излъчвания излизат на първо място по ниво на интензивност и по ниво на вредност за човека. Според оценките на експертите електромагнитното замърсяване е причината за възникването на около 30 % от всички заболявания.

3. Увеличаването на електромагнитните излъчвания (ЕМИ) и така нареченото електромагнитното замърсяване е предизвикано от широкото разпространение на технически източници на електромагнитни полета като персонални компютри, базови станции, телевизори, клетъчни телефони и т.н.
Ето какво сочат проучванията за промяната в броя на използващите мобилни телефони и персонални компютри в Русия например:
В началото на 90-те години – около 100 хиляди потребители на персонални компютри.
В края на 1998 г. – 7 милиона потребители.
През 2003 г. – 50 милиона потребители.
В началото на 90-те години – около 10 хиляди абонати на мобилни оператори.
През май 2004 г. – 43 милиона.
През 2007 г. – повече от 145 милиона.

4. В същото време изследванията показват, че ако един човек е подложен на продължително и постоянно въздействие на ЕМИ, в организма му възникват функционални нарушения, които само след 2-3 години преминават в патология.
Заради интензивността на използване на технически средства, източници на електромагнитни полета (ЕМП), за последните 15 години се наблюдава рязко повишаване на заболеваемостта на населението. Отново в Русия цифрите показват, че ако през 1990 г. относително здравото население е около 30%, то през 2003 г. то е едва 2%, т.е. 98% от населението страда от някакви здравословни оплаквания или проблеми, в това число децата.

5. Според санитарно-хигиенните норми за допустими се считат следните стойности на плътност на потока на енергията (ППЕ) в областта на главата – не повече от 100 мкВт/кв.см, а ако човекът е на работното си място – не повече от 1000 мкВт/кв.см.
Тъй като дейността на човек в съвременния свят е свързана с постоянен контакт с източници на ЕМИ (компютри, телевизори, мобилни телефони), нивото на ППЕ за средностатистическия човек се изравнява с максималното допустимо ниво на ППЕ на работното място, т.е. човек в ежедневието си е подложен на същото негативно въздействие на електромагнитните излъчвания, както на работното си място.
Подобна среда по стандартите за класификация на вредността на труда отговаря на ниво 3.4 – „нивото на вредните фактори предизвиква развитие на тежки форми на професионални заболявания, значително увеличаване на хроничните заболявания и катастрофална загуба на физическото здраве”.
А според последните данни компютрите и телевизорите се използват повече от 4 часа на ден, повече от 50 % от децата имат лични мобилни телефони. Поради това възрастното население (около 80 %) и децата и подрастващите (около 100 %) ежедневно се намират в такива вредни условия.

6. В същото време стандартите за безопасност в повечето страни не съответстват на резултатите от научните изследвания, които сочат, че източниците на ЕМИ са много по-опасни и представляват много по-сериозна заплаха за здравето и живота на хората, отколкото са официалните становища на институциите.
Според тези нормативи е допустимо плътността на потока на електромагнитното излъчване да бъде между 100-1000 мкВт/кв.см., докато според изследванията дори 0.02 мкВт/кв.см. вече нанася вреда на организма.
Освен това съществуващите стандарти отчитат само това по какъв начин излъчената честота влияе на способността на организма да поглъща енергия от излъчванията и съответно да се нагрява. А негативните въздействия от нетермичните ефекти (в частност енергоинформационните, съставляващи 60% от потока) не се отчитат. За тяхната степен на влияние върху организма в момента може да се съди само чрез резултати от биологични изследвания (т.е. изследвания върху живи организми).
Провежданията на именно такива проучвания препоръчва Европарламентът в заключителното си изследване от март 2001 г., в което още се казва:
Създаденият от човека „електросмог” е главната съвременна заплаха за здравето на обществото. Това нейонизиращо електромагнитно заразяване от техногенен произход е изключително коварно, тъй като остава незабелязано от сетивата, обстоятелство, което спомага за безгрижното отношение към индивидуалната защита.

7. Милиони години хората са живели в естествена природна среда, човешкият организъм е еволюирал бавно и постепенно се е нагаждал към условията на средата. През последните 20 години обаче екологичната обстановка е толкова видоизменена, че ние живеем в съвсем нова среда, която поставя на изпитание телата ни и бързо изразходва потенциала от естествени защитни сили, който има всеки един от нас. Абсурдно е да мислим, че са такъв кратък период от време (сравним с един миг) организмът може да еволюира и да се адаптира към рязката промяна.
Ако направим сравнение с предишните поколения на тази възраст и днешните младежи по отношение на жизненост, енергичност, здравословно състояние и физическа издръжливост, то няма да е в полза на днешните.
Хората от по-възрастното поколение са били подложени на въздействието на влошената екологична обстановка и електромагнитния смог по-малка част от живота си. По това време не е имало персонални компютри, микровълнови печки, мобилни телефони, огромен брой мощни радиолокационни станции, телевизорите и електрическите влакове например тепърва са ставали част от ежедневието. Земята не е била оплетена с такава мощна мрежа от високоволтови линии.
Нека сега да обърнем внимание какви конкретни проблеми може да причини въздействието на електромагнитните полета.

8. Първо трябва да отбележим, че всеки човек има различен потенциал от защитни сили и реагира различно на това въздействие. Ако гледате телевизия години наред и смятате, че здравето ви е добро, това означава, че родителите ви са ви дали добро здраве и имате голям здравен запас, но той не е безграничен. Това не означава, че вие ще дадете същото добро здраве на вашите деца, а те – на своите. Характерът на въздействието зависи от състоянието на организма на всеки отделен човек, по същия начин както някой може да вдигне 200 кг., а друг не може да вдигне и 20 кг.

9. Научните изследвания в сферата на въздействие на електромагнитните полета са многобройни. Тук ще споменем един конкретен експеримент, проведен в американска лаборатория с плъхове и най-обикновен телевизор. Телевизорът бил поставен в едната стаята, а плъховете в съседната. Въпреки, че плъховете се намирали оттатък стената, те рязко намалили темпа на размножаването си. Ако без телевизор самката раждала средно по 12 плъхчета, то при включен апарат се раждали само две плъхчета, които загивали (изследването е публикувано в руското списание „Знание – сила”, 1997, бр. 12, стр. 161).

10. Ето някои конкретни субективните усещания, свързани с въздействието на електромагнитните полета – бърза уморяемост, неразположение, повишена раздразнителност, отслабването на паметта, нарушенията на съня. А резултатите от научните изследвания дават и обективните показатели за влошаване на здравето, при тези групи хора, които значително повече се подлагат на въздействието на електромагнитно поле:
Тези хора имат по-слабо и непълноценно потомство, което на свой ред също не може да роди здрави деца. Излъчванията влияят негативно на целия организъм, но най-силно страдат централната нервна система, имунитета и главния мозък.
Изследванията показват, че при постоянните ползватели на компютрите се наблюдават хронична умора, раздразнителност, главоболие, намаляване на паметта, нарушения в сексуалната активност, дефекти на главния мозък при новородените, увеличаване на риска от помятане до 80% и на риска от онкологични заболявания до 10-15 пъти, увеличаване размера на щитовидната жлеза и др. Дори ако това натоварване е само на работното място, до началото на следващия работен ден организмът не успява да се възстанови от електромагнитния удар от предния ден и все по-трудно понася увеличаващото се натоварване.
Особено опасни са излъчванията за подрастващия организъм. Дори и безобидните на пръв поглед видео игри повишават вероятността да се заболее от левкемия.
Мобилните телефони действат разрушително на главния мозък. Изследванията показват, че електромагнитните вълни, излъчени от поднесения към ухото мобилен телефон, предизвикват в невроните на централната нервна система на човешкия организъм резонанс, който многократно усилва стреса. Организмът се намира в силно напрежение. Клетките на мозъка умират няколко пъти по-бързо. Това води до намаляване на паметта, понижаване на познавателните способности, а може да доведе и до по-тежки последици.
Радиостанциите и домашните радиотелефони са 20 пъти по-мощни от мобилните телефони и следователно много по-опасни.
Телевизорът за единица време влияе на човешкия организъм в по-малка степен, отколкото компютър, тъй като разстоянието до екрана е по-голямо. Но времето прекарано ежедневно пред телевизора изравнява това влияние. Увеличават се количеството на заболявания и рискът от раждане на по-слабо и непълноценно потомство.
Ето резултатите от едно от мащабните изследвания в тази област, проведено от професор Джеймс Стейси в Ирландия с участието на 11 хиляди души. Професорът споделя: “Тези хора, които използват мобилни телефони не повече от 2 минути на ден, се оплакват от дискомфорт и други болезнени симптоми. А при тези пациенти, които използват мобилните телефони редовно, възникват чести болки в главата, световъртеж, а също така проблеми с концентрацията. При това честотата на възникване на тези проблеми е право пропорционална на продължителността на телефонните разговори.”

11. И на края – когато клетъчният телефон се използва в помещение, на разстояние 3 метра нивото на излъчване е 400 мкВт/кв.см без значение дали има стена или не. Както пушеното вреди и на околните, така и използването на излъчващи устройства, които нямат защита, нанасят вреда на здравето на околните.

II. За холограмната лепенка НЕУТРОНИК

НЕУТРОНИК1. Какво представлява НЕУТРОНИК?
Известно е, че всяка антена направена от токопроводящ материал и имаща специална конфигурация преобразува външния сигнал. Създателите на НЕУТРОНИК, учените от руския център за екологични, научно-технически и социално-културни инициативи „ВАЛКОН” си поставили задача да преобразува излъчванията на телевизора, компютъра и мобилния телефон по такъв начин, че без
да се влошат първоначалните характеристики на електронната техника, да отстранят вредното влияние на излъчванията върху организма на човека.
НЕУТРОНИК представлява специално изображение от токопроводим материал (сребро, титан, платина и злато) с вътрешна кристална структура, нанесено с помощта на лазер върху тънка прозрачна основа (0.6х30х30 мм). Изображението представлява кристална решетка, която притежава свойствата на кристала да поглъща и преобразува електромагнитната енергия.
НЕУТРОНИК е средство за индивидуална защита, което се използва за компютри, телевизори, микровълнови печки, радио и мобилни телефони. То намалява с 30 % и повече електромагнитната и информационна съставляваща на общия поток на излъчване и с повече от 50 % магнитното натоварване върху организма на човека и статичния потенциал на уреда.

2. Как действа?
НЕУТРОНИК е антена. Той се възбужда от полето на излъчвателя и създава свое поле в посока, съответстваща на разположението на нанесените на него линии. Взаимодействието на двете полета позволява да се преобразува сигнала на излъчвателя, като го прави безопасен за човека. При това не се влошава качеството на изображението на монитора, нито пък обхватът или качеството на сигнала на мобилните телефони.
След монтирането НЕУТРОНИК премахва енергоинформационното въздействие и в продължение на 30-35 дни довежда до естествен фон смутеното от излъчвателя магнитно поле на земята. НЕУТРОНИК хармонизира пространството, т.е. превръща потока на енергията (ако го сравним с течна или въздушна среда) от турбулентен и бурен в плавен, подреден, аеродинамичен, като запазва заложените в него свойства. Въздействието е не върху човека, а върху потока на излъчване. НЕУТРОНИК взаимодейства с излъчвателя, което е безопасно за ползвателя и околната среда.

3. Изследвания
Ефективността на работата на НЕУТРОНИК е потвърдена чрез следните изпитания:
● клинични изпитания върху доброволци;
● лабораторни тествания и наблюдения върху опитни животни;
● метод на газоразрядната визуализация на Коротков;
● диагностика по Фол (Германия) или биорезонансна диагностика;
● метод на информационното изчисляване;
● инструментален контрол:
- измерване на статичния потенциал с уред СТ-01;
- измерване на плътността на потока на енергия с уреди: ПЗ-30; ЕМП-200 с АП от типа 8 и АП от типа 9 (Narda STS), анализатор на спектъра Hewlett Packard 8591 EM с логопериодична антена HP 11956A-93146; измерител на нивото на електромагнитните полета EMP-200.
Методът на биорезонансната диагностика например показва, че стойностите за състояние на човека без влиянието на излъчвателя и при неговото влияние, но с поставен на него НЕУТРОНИК, са практически еднакви. Т.е. НЕУТРОНИК премахва вредното въздействието на излъчвателя върху човека.
Едно от най-мащабните изследвания е проведено в Латвия с участието над 200 служители от Латвийската телевизия, от банки, учебни заведения, търговски, държавни и други учреждения. Резултатите потвърждават ефективността на изобретението НЕУТРОНИК и се съхраняват в Центъра за нови технологии в град Рига. Можете да прочете повече за експеримента и НЕУТРОНИК на www.neitronics.lv, сайтът е на латвийски, руски и английски език.

4. Сертификати, патент, признание, награди
• Изобретението е защитено с патент и притежава всички задължителни хигиенни сертификати (санитарно-епидемиологично заключение 77.МУ.02.426.П.000389.03.07. от 14.03.2007 г. – НЕУТРОНИК МГ-04, санитарно-епидемиологично заключение 77.МУ.02.426.П.000389.03.07. от 14.03.2007 г. – НЕУТРОНИК МГ-03, издадени от Главния санитарен лекар на санитарно-епидемиологичната служба на Руската Федерация).
• Въз основа на материала по създаването на НЕУТРОНИК директорът на центъра „ВАЛКОН” В. Н. Тюняев защитава научна дисертация. Той е член на Комитета по енергоинформационна безопасност на Руската Федерация.
• НЕУТРОНИК е единственият продукт от този вид, който получава признанието да бъде включен в регистъра „Средства за индивидуална защита” на Министерство на труда и социалното развитие на Руската Федерация.
• Информация за НЕУТРОНИК е в Световната банка на технологиите (САЩ).
• В Узбекистан НЕУТРОНИК е включен в държавна програма и от бюджета са осигурени средства за неговото закупуване.

НАГРАДИ:
• 2000 г. – Диплом Първа степен и Сребърен медал на Министерството на промишлеността, науките и технологиите на Общоруския научно-промишлен форум „Единна Русия”, септември 2000 в Нижний Новгород. • 2002 г. – Диплом Втора степен и Златен медал на ВДНХ на изложението „Технологии на живите системи”, ноември 2002 в Москва.
• 2004 г. – Диплом първа степен и Златен медал на Световното изложение за изобретения, открития и нови технологии „Еврика”, ноември 2004 в Брюксел.
• 2004 г. – Грамота от Кипърското изложение „Архимед”
• 2005 г. – Сребърен медал от изложения в Хърватия и Словения.
• 2005 г. – Диплом и Златен медал от Международното изложение за иновации и наука в Пловдив.

5. Най-простият начин да се убедите в ефективността на НЕУТРОНИК
Най-добре е да се убедите чрез собствените си усещания. Електростатичното поле на телевизорите (освен на последните модели) се усеща. Прокарайте бавно ръката пред екрана на разстояние от около 0.5 м. и я спрете, когато почувствате въздействието на полето върху ръката си. Запомнете това разстояние. Сега допрете НЕУТРОНИК (без да го отлепяте от подложката) към левия долен ъгъл на панела и прокарайте още веднъж ръката пред екрана. Ще усетите полето на два пъти по-малко разстояние от екрана. НЕУТРОНИК прави това мигновено. Остатъчното електростатично поле ще бъде отстранено до 30 дни.

III. Указания за ползване

1. Видове:
- за мобилни телефони и микровълнови печки
- за компютри и телевизори
- за лаптопи, течнокристални и плазмени екрани
Макар новите моделите монитори и телевизори да нямат същото осезаемо силно електростатично поле, енергоинформационното им въздействие е два пъти по-силно от това на старите модели монитори.

2. Не монтирайте НЕУТРОНИК от вътрешната страна на капака на мобилните телефони, а от външната или върху батерията. При монтирането следвайте указанията към самия продукт, като обърнете внимание на посоките горе и долу. Изобразеният триъгълник трябва да сочи надолу спрямо антената на телефона. При компютъра и телевизора НЕУТРОНИК се монтира в левия долен ъгъл на панела или екрана и триъгълникът също трябва да сочи надолу. НЕУТРОНИК се поставя върху равна повърхност без гънки.
Мястото на НЕУТРОНИК съответства на направлението на създаваното от него поле. За монитора и телевизора полето е насочено по диагонала надясно и нагоре (действа до 2 метра) и НЕУТРОНИК се закрепва съответно в левия долен ъгъл на панела или екрана.
За мобилните телефони полето е насочено нагоре и НЕУТРОНИК се закрепва по-ниско от антената: на задната стена или под капака на батерията. (Във втория случай може да се постави без да се отлепя от подложката.)
Нейтроник

Нейтроник

Нейтроник

Нейтроник

За поръчка и допълнителна информация:


+359 886 33 66 90

olga_gotseva

o.gotseva@gmail.com0 коментара :

Публикуване на коментар

Яндекс.Метрика